Прекалено много закони и терминологияСлучвало ли ти се е да искаш да стартираш твоя фирма или пък да работиш на свободна практика, но изобщо да не си наясно с тази така “лесна” тема Данъците?

Може би извън редовното работно време си намерил нещо почасово, с което да печелиш допълнително, обаче нямаш грам понятие дали трябва или не трябва да го декларираш, а още по-малко пък знаеш как?

Отварял си да прочетеш някой друг закон и след първите два реда да те заболи главата от цялата терминология и сякаш нарочно заплетено “обяснени” закони?

Ами добре дошъл в клуба! Повечето хора нямат изобщо идея дали, къде и какво трябва да правят и нищо чудно… всичко е описано сякаш с цел да те обърка, а не да ти помогне. Та за това хората предприемат най-лесното решение – изобщо игнорират темата. Работят си в сивия сектор и се надяват никой да не ги хване и да не им направи проверка.

Tъй като на мен ми предстои да се захвана със собствен проект, реших да се разровя по темата и да хвърля малко светлина по въпроса. Вярвам, че ако хората имат повече информация, биха предпочели да са изрядни.

Ярослав Петров, който е старши инспектор по приходите при ТД на НАП Варна, беше изключително отзивчив и отдели няколко часа да отговори на всичките ми въпроси (Благодаря ти, че ме изтрая и с всичките последвали въпроси, с които наспамих Фейсбука ти). Тъй като темата се оказа доста дълга (и скучна), в тази статия ще обърна внимание на най-основните неща.

За най-лесно разграничаване ще разделя темата на две: Какво трябва да знаят физическите лица и какво трябва да знаят търговците (тук се включват ЕТ и юридически лица).

За всички физически лица (без ЕТ):

Как можеш да извършваш легално дейност ако получаваш доходи извън стандартния трудов договор като физическо лице (лице на свободна практика / свободна професия / самоосигуряващо се лице – все значат едно и също. Специално има няколко наименования, за да ни е по-лесно)?

1. Първо като самоосигуряващо се лице (СОЛ) трябва да се регистрираш в агенцията по вписвания – регистър БУЛСТАТ. За там трябва да си носиш диплома или документ, доказващ правоспособност за извършване на конкретната дейност и лична карта. За всеки случай носи всякакви дипломи и сертификати, които имаш, за да не се случи да те върнат за нещо (предполагам всички имаме този горчив опит). В тази агенция ще ти издадат един идентификационен номер, който е като Булстата при фирмите, но в твоя случай ще бъде ЕГН-то ти.

2. След като имаш издаден този номер отиваш в НАП (Национална агенция за приходите). Там с този номер и документа, който са ти дали от агенцията по вписванията, се регистрираш с декларация за започване на дейност. Тук е важно да се отбележи, че започване на дейност означава и самоосигуряване. Задължително е да се осигуряваш и като СОЛ и от работата си (ако имаш и двете) до достигане на максималния месечен осигурителен доход (2600 лв. за 2017г.). При достигане на максималния осигурителен доход, водещ по осигуряването е трудовият договор.

Осигуровки3. При тази декларация има 2 важни момента – дата на започване на дейност и тип социално осигуряване – фонд общо заболяване, майчинство, пенсионни или само фонд “Пенсия”. В случая ако избереш второто нямаш право на болнични и майчински. Обмисли добре, кое е по-подходящо за теб. Здравните се плащат задължително от всички, така че тях няма да ги коментираме. Минималният осигурителен доход към текуща дата ( Февруари 2017г.) е 460 лв бруто. Можеш да си поиграеш с някой онлайн калкулатор за осигуровки, за да добиеш представа как се разпределят и горе долу за каква сума какви осигуровки се получават. Примерен калкулатор можеш да намериш тук.

4. След датата на започване на дейност от следващия месец до 25-то число всеки месец трябва да подаваш декларация образец 1 по наредба Н-8. Препоръчваме първия път някой счетоводител да я подготви. По-добре плати малко, но да знаеш, че всичко ти е изрядно. Определено таксата на счетоводител е по-ниска от изпотрошените ти нерви и загубеното време. Декларацията се изготвя въз основа на избрания от теб осигурителен доход (между 460 и 2600 лв.). Като самоосигуряващо се лице можеш да избереш на каква сума да се осигуряваш първата година като практиката е първата година да е на минималния праг, тъй като не се знае как ще се развие дейността ти. Декларация 1 е за целите на НОИ (Национален осигурителен институт) и е информативна, че имаш право на майчински и пенсия и в какъв размер. Генерира задължение и трябва да го внесеш в НАП до 25-то число на следващия месец.

Ако първата декларация образец 1 е подадена до 25-ти Февруари можеш да отбележиш, че искаш да не подаваш всеки месец декларация 1 и тази да се взима по подразбиране за цялата календарна година. Важно е да се отбележи, че еднократна декларация 1 може да се подаде при избор на осигуряване само във фонд “Пенсии”, а при избор на осигуряване и във фонд “Общо заболяване и майчинство”, задължително се подава декларация всеки месец. Това важи всяка година. Ето пример: Ако се регистрираш Юни месец до Декември подаваш всеки месец декларация 1, а Януари отбелязваш, че за следващата година искаш по подразбиране да се взима последната подадена декларация, т.е. тази от Януари. Задължението се генерира автоматично, но не забравяй да го платиш до 25-то число на всеки месец.

5. За месеците от Януари до Септември дължиш авансов данък, който се внася на три вноски за всяко тримесечие. До края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода трябва да подадеш в НАП декларация за авансов данък върху доходите на физическите лица и в същия срок да внесеш декларираното задължение. Данъкът е в размер на 10% от дохода за тримесечието след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи (25%). (Нормативно признати разходи са тези, които по подразбиране държавата приспада. Яко, нали?) За доходите, придобити през четвъртото тримесечие на годината не се подава тази декларация, а направо годишна данъчна декларация. Що е то? Чети нататък.

6. До края на Април следващата година трябва да подадеш годишна данъчна декларация (ГДД) съгласно ЗДДФЛ и декларация образец 6 (съгласно наредба Н-8). И двете се подават в НАП.

годишна данъчна декларация7. ГДД е за дължимия годишен данък върху дохода в размер на 10% след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи (25%). Декларацията се подава в срок до 30 Април на следващата година и дължимия данък се внася в същия срок. Ако ГДД се подаде до 31 Март по електронен път се ползва отстъпка от 5% от дължимия данък за довнасяне, но не повече от 1000 лв. Това важи за последна година, защото от 2018-та за доходите, придобити през 2017-та, ГДД трябва да се подаде по електронен път само. Ако си спазил всички указания, дължимият данък за довнасяне трябва да е равен на този, който се отнася за четвъртото тримесечие на годината (за който не е внесен авансов данък). В противен случай ще ощетиш държавния бюджет или ще внесеш повече от дължимото. Знам, че главно те притеснява да не ощетиш държавния бюджет, нали?!

8. Декларация образец 6 е изравняваща декларация за цялата година и се отнася за социалните осигуровки. Подава се в срок до 30 Април на следващата година и генерира задължение, което трябва да се плати в същия срок. След това текат лихви. Тази декларация се използва, тъй като е възможно твоята дейност да се е развила много добре (Пожелавам ти го!), но в точка 4 те посъветвахме да се осигуряваш първата година на минималния праг. От тук ще дойде несъответствие между осигуровките и ГДД. За да се изравнят сумите по двата документа идва на помощ Декларация образец 6.

9. Най-удобния, лесен и бърз начин за подаване на посочените декларации е по интернет с електронен подпис. Ако забавиш, която и да е декларация, глобата е в размер на 50 до 500 лв. Така че за най-сигурно навии си аларми, сложи си събитие в Гугъл календар, закачи си бележки на вратата на хладилника или използвай твоя си начин за напомняне за важните неща.

За ЕТ (физическо лице търговец) и юридическо лице търговец

Основният процес е същия, но с леки промени, които сега ще ти опиша.

1. ЕТ се облага с 15% годишен данък, а свободна професия и юридическо лице с 10% т.е. хич не е готино да си ЕТ.

2. Не се признават нормативни разходи, а има двойно счетоводство т.е. признаване на приходи и разходи. В зависимост от характера на извършваните разходи и възможността за документалното им доказване (фактури и касови бележки) избираш дали да извършваш дейността си като свободна професия или като търговец. В единия случай имаш признати 25 % нормативни разходи, а в другия случай можеш да имаш и повече от 25 % разходи. По този начин се намалява дължимия годишен данък.

3. Всяка година се подават ГДД по ЗКПО до 31 Март и се плаща в същия период.

4. Има два варианта да се осигуряваш ако си си направил фирма: като управител т.е. на трудов договор или като съдружник (свободна професия). Реално няма разлика кое ще ибереш. Декларациите и в двата случая се подават от фирмата.

5. Фирмата подава всеки месец за всеки служител поотделно декларация образец 1. Декларация образец 6 се подава за всички служители общо отново всеки месец (Напомням, че като свободна професия се подава веднъж годишно). При търговците (ЕТ и юридически лица) няма вариант за автоматична декларация образец 1.

ДДС - данък добавена стойност6. Така любимото ДДС (данък добавена стойност) за дейност в България – в стандартния случай трябва да се регистрираш по ЗДДС ако в период от 12 последователни месеца направиш облагаем оборот над 50 000 лв.

7. Ако извършваш единствено услуги, предоставяни по електронен път и получателите са лица, които се намират извън ЕС, то не подлежиш на регистрация по ЗДДС. Задължително обърни внимание дали извършваните от теб услуги попадат в определението “предоставяни по електронен път” (провери тук) . При всички останали случаи (получателите се намират на територията на ЕС и/или извършваната дейност не попада в определението “услуги, извършвани по електронен път”) натрупваш облагаем оборот и след преминаване на посочения праг от 50 000 лв подлежиш на регистрация.

8. Ако получателите са лица от държави-членки на ЕС и…

А) Получателите не са регистрирани за целите на ДДС (а ти си), трябва да следиш оборота за регистрация в съответната държава. Ако надхвърлиш този оборот трябва да се регистрираш за целите на ДДС в съответната държава.

Б) Получателите са регистрирани за целите на ДДС (а ти не си), то отново си следиш облагаемия доход и когато минеш 50 000 лв, трябва да се регистрираш за целите на ДДС в България. След това вече следиш дали клиентите ти от други държави членки на ЕС са регистрирани по ДДС или не са, но докарай го до там и вярвам, че тогава ще си имаш счетоводител и хич няма да ги гледаш ти тези неща. Тънката уловчица тук, която разбрах след като тактично получих глоба от 500 лв от НАП, е следната. В този случай, за да издадеш фактура на фирма от европейския съюз, която е регистрирана по ДДС, ти също трябва да имаш регистрация, НО можеш да си направиш регистрация по член 97а, който е специално за тези случаи. Тогава се водиш регистриран по ДДС, но в България не ти се начислява ДДС. Този член се ползва обикновено от консултанти, които работят с чуждестранни фирми и дропшипъри. Имай предвид, че трябва да си регистриран по този член минимум 7 дни (ако не и 14, но не помня точно) ПРЕДИ да поучиш първото плащане. Моята глобичка е за това. Аз се регистрирах 2 дни след първото плащане. Ако стигнеш облагаемия доход от 50 000 лв, то тогава трябва да се регистрираш по член 100.

9. До 14-то число на следващия месец, след като си минал 50 000 лв оборот, подаваш заявление за регистрация по ЗДДС и служителите трябва да излязат с решение в 14 дневен срок т.е. най-късно на 28-мо число. Глобата ако не се регистрираш е между 500 и 5000 лв + начисленото ДДС. Така че хич не е готино да изпуснеш тези срокове.

 

Наемете си счетоводителЗнам, че звучи доста сложно, а това е една мноооого основна част от всичко, което трябва да се знае. Честно казано аз не бих се хванала да се занимавам лично с тези неща. В крайна сметка много хора учат няколко години, за да може в последствие това да бъде професията им. На тях ще им отнеме много по-малко време и нерви, ще знаят ако твоят случай има някакви изключения и таксите далеч не са толкова високи. А ти можеш да си спокоен, че всички документи са изрядни и да концентрираш знанията и времето си как да развиеш бизнеса си или просто в нещата, които обичаш да правиш.

Ще се радвам да споделиш дали съм хвърлила поне малко светлинка по въпроса с данъците, свободните професии, фирмите и кога, какви документи се подават.

П.П Ако смяташ, че тази статия би била полезна и на други, аз и те (най-вероятно) ще сме ти благодарни да я споделиш.

Споделете мнение

Loading Facebook Comments ...